Missie, visie en waarden

ALGEMENE DOELSTELLINGEN

1.   DAMES VOLLEYBALCLUB VLAMVO VLAMERTINGE wil iedere speelster naar haar maximaal lichamelijk rende­ment brengen.      

De speelster van jongs af aan het volleyballen op een verantwoorde fysieke en techni­sche wijze bijbren­gen, is de plicht van de club.

2.   VLAMVO VLAMERTINGE wil deze jonge individuen samenbrengen in ploegen met een goede teamgeest.

Volleybal is geen individuele sport, maar een groepssport. We dulden geen pestgedrag.

We willen er naar streven dat binnen de club elke ploeg samenhorigheid uitstraalt.

3.   VLAMVO VLAMERTINGE wil deze ploegen naar een zo hoog mogelijk spelniveau bren­gen.

We streven ernaar om alle speelsters kansen te geven op hun niveau, daarvoor hebben wij ploegen die zowel in de regionale competitie, als in de provinciale competitie aantreden. Speelsters die technisch iets verder staan dan hun leeftijdsgenoten, krijgen de kans om zich te bewijzen in de bekercompetitie/champions leaugue.

Zo komt iedereen binnen onze club zeker aan haar trekken.

4. Wij streven er naar om een financieel gezonde club te zijn en te blijven.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

1.    We kunnen maar van goede fysieke begeleiding spreken, als dit minstens 2 x per week gebeurt.  Onze wekelijkse trainin­gen staan hier dus cen­traal, met als uitloper de competitie.

We profileren ons hier duidelijk als een club waar volleybal wordt onder­wezen.  Dit kan echter maar als alle competitiespelers minstens tweemaal per week op training zijn.  Dit is het strikte minimum. Spelers die op provinciaal niveau aantreden, worden sterk gestimuleerd om 3 trainingen per week te volgen.

2.    In een sfeer van kameraadschap en groepsdiscipline - kortom: fairplay - willen wij onze spelers zien evolueren van 'individuele denkers' naar 'groepsdenkers'.

De opvoeding staat centraal. Hier verwijzen we ook graag naar onze gedragscode die jaarlijks aan al onze leden wordt toegelicht.

3.    Het is onze plicht te zorgen dat iedere ploeg zijn hoogste niveau behaalt.

We maken hier wel onderscheid  tussen Jeugd en Senioren.

Bij de jeugd primeert het 'aanleren' op de prestatie. Hier opteren we om de ploegen zo klein mogelijk te houden, dit om de speelkansen te maximaliseren.

Bij onze regionale ploegen krijgen alle spelers over het seizoen heen ongeveer evenveel speelkansen.

Ook bij de provinciale ploegen is dit een streefdoel. Maar hier kan bijvoorbeeld bij een ploeg die het kampioenschap kan winnen, een uitzondering op gemaakt worden. Tijdens bekerconfrontaties wordt wel voluit voor de winst gegaan.

Bij de senioren proberen we een reeks hoger op te klim­men (na één of meerdere jaren in eenzelfde reeks) of het behoud te verzeke­ren (na een stijging).

PANATHLONVERKLARING “Ethiek in de Jeugdsport”

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. De volledige verklaring kan je nalezen via deze link.