Tegemoetkoming ziekenbond

Een tussenkomst in het inschrijvingsgeld kan bij je ziekenfonds aanvragen. Het bedrag van deze tegemoetkoming varieert naargelang mutualiteit. Bij inschrijving krijg je een document als bewijs van inschrijving. Voeg dit document als bijlage bij de aanvraag tot tussenkomst van je mutualiteit.